ПОЖАРЕН ХИДРАНТ

Какво е пожарен хидрант?

Запалването на предмети в бита и на работното място без видима причина не е рядко явление. За бърза реакция при пожар е необходимо да се осигурят максимално противопожарни средства. Наличието на специално оборудване в случай на запалване гарантира рационалното използване на необходимите ресурси за бързо гасене на пожара с минимални щети. Един такъв инструмент е пожарният хидрант. Това специално устройство, което доставя вода на пожарни места, се използва там, където има достъп до водоснабдителни мрежи, а противопожарна колона, свързана директно към хидрант, ви позволява да отваряте вода в аварийни ситуации.

Външно хидрантът изглежда като външен кран, вграден във водопроводната мрежа, към който при необходимост се свързва специален маркуч за подаване на вода към мястото на пожара. Основните елементи на всеки хидрант са тялото, тръбата, клапаните и нипела със специална резба. Материалът, от който се изработват хидранти е стомана или чугун. Вътрешният диаметър на тялото на хидранта може да бъде 100, 125 и 150 мм

Вижте знаците, стикери и табели от вида пожарен хидрант които предлагаме :

Можете да разгледате знаците и табелите за пожарна безопасност които предлагаме :